Viešosios paslaugos vadybos sistemos metodinis vadovas

vipas-logo

Sveiki atvykę!

Metodinis vadovas yra vienas iš Lietuvos mokslo tarybos finansuoto tyrimų projekto „Viešųjų paslaugų vadybos sistema paslaugų kokybei ir prieinamumui gerinti“ (projekto nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0019) rezultatų.

Šis viešųjų paslaugų vadybos sistemos metodinis vadovas pateikia kelių vadybinių metodų integracijos realizaciją, aiškią konceptualiai ir panaudojamą praktiškai. 

Metodiniame vadove pristatomos kertinės sąvokos, apibrėžiančios Viešosios paslaugos vadybos sistemos ribas, išvystomas detalus Viešosios paslaugos vadybos modelis, pateikiamos Agile praktikų (Scrum, Kanban), Verslo modelio, Vartotojų patirties valdymo ir Dizainu grįsto mąstymo vadybos metodų praktikos, leidžiančios realizuoti šį modelį; modelio taikymo apribojimai ar prielaidos, kurios turi būti tenkinamos, kad minėtos vadybos technikos būtų veiksmingos; ir įvairūs konceptualūs bei IT įrankiai, skirti konkretiems veiksmams atlikti. Tikime, kad integruoti Viešosios paslaugos vadybos modelyje ir šiame metodiniame vadove pateikti vadybos metodų taikymo „receptai“, prisidės prie viešosios paslaugos vadybos sistemos atsparumo VUCA aplinkos poveikiams. 

Projekto komandos nariai:

Projekto vadovė - dr. Eglė Gaulė
dr. Donata Jovarauskienė
dr. Rūta Petrauskienė
Mindaugas Pravalinskas
dr. Rimantas Rauleckas

es_logo_transparent.png

Projektas bendrai finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 13.1.1-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami” (projekto Nr. 13.1.1-LMT-K-718-05-0019) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Leidiniai ir renginiai
Praktinės dirbtuvės