Privatumo politika

Interneto svetainės vipas.org (toliau – svetainė) ir jos duomenų valdytojas yra Kauno technologijos universitetas (toliau – KTU), įmonės kodas 111950581, adresas K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas.

KTU gerbia Jūsų teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą ir įsipareigoja ją užtikrinti.

Ši Privatumo politika reglamentuoja pagrindinius svetainės naudotojų asmens duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.

Jūsų asmens duomenis KTU tvarko vadovaudamasis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite KTU privatumo politikoje.

Prašymus ar klausimus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu šioje svetainėje, KTU prašome pateikti adresu K. Donelaičio g. 73, LT-44249 Kaunas, el. paštu egle.gaule@ktu.lt arba kreiptis į Universiteto duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktinė informacija yra paskelbta KTU privatumo politikoje.