Projekto idėja

  “Tiesa ta, kad turime bendrą norą tobulinti mūsų teikiamas (viešąsias) paslaugas. Bet tai tikrai ne problema. Problema, kaip mes tai darome?”        

Tony Blair

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo iššūkius patiria daugelis pasaulio valstybių, nepriklausomai nuo jų išsivystymo lygio. Siekis teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą visiems visuomenės nariams, tampa aktualiu vyriausybių darbotvarkės klausimu daugelyje šalių. Organizacijos, atsakingos už viešųjų paslaugų administravimą ir/arba teikimą, ieško viešųjų paslaugų tobulinimo būdų.

Be to, 2020 ir 2021 m. COVID-19 pandemijos sąlygotas karantino ir pokarantininis laikotarpis ypatingai išryškino viešųjų paslaugų vadybos spragas Lietuvoje ir kitose šalyse, t. y. mažėjo viešųjų paslaugų prieinamumas, kai daugelio paslaugų teikimas buvo apribotas, o kai kurios paslaugos – visiškai neteikiamos. Mokslo žinių ir praktikos patirčių analizė rodo, kad stokojama sisteminių viešųjų paslaugų vadybos mokslo žinių ir metodinių įrankių bei jų taikymo praktikos.