Mokslo leidiniai

Screenshot_1.png

Citavimui: Gaule, E., Jovarauskiene, D., Petrauskiene, R., Pravalinskas, M., & Rauleckas, R. (2023). Managerial approaches, frameworks, and practices for business model application in public services management in the VUCA environment. Engineering Management in Production and Services, 15(3), 84-100. doi: 10.2478/emj-2023-0022

Volume 15 - 2023 (pb.edu.pl)

Parengtas antrojo mokslinio straipsnio "Public service management system: towards and integrated framework of modern management methods" rankraštis, kuris kol kas nėra skirtas citatuoti.  

 Straipsnyje pateikiama Viešųjų paslaugų vadybos sistema, kurioje pristatomas struktūrinis ir holistinis požiūris paslaugų procesų gerinimui. Vešosios paslaugos vadybos sistema yra grįsta vertės kūrimo logika viešųjų paslaugų vadyboje, remiantis Vartotojų patirties vadyba, Dizainu grįsto mąstymo požiūriu ir Judriomis (angl. k. Agile) praktikomis, skirta nuolatiniam viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimui neapibrėžtoje, kompleksinėje ir dinamiškoje (angl. k. VUCA) aplinkoje. 

Parengtas mokslo studijos "Public service management system" rankraštis, kuris kol kas nėra skirtas citatuoti.    

Mokslo studijoje yra pristatoma Viešosos paslaugos vadybos sistema, kuri sukurta remiantis sisteminės literatūros apžvalgos rezultatais, kokybinės metasintezės ir teorinės sintezės principais. Šioje mokslo studijoje pristatoma paslaugos, kaip vertės kūrimo vartotojui, analizė, aptariama Service-dominant logic esmė, pagrindžiamas paslaugų valdymo gyvavimo ciklo taikymas, analizuojamos ir apibendrinamos pagrindinės verslo modelio (angl. k. Business model), vartotojų patirties valdymo (angl. k. Customer experience management), judraus valdymo (angl. k. Agile management) bei Dizainu grįsto mąstymo  (angl. k. Design thinking) sąvokos, kurios yra integruojamos į bendrą Viešosios paslaugos vadybos sistemą.

Failai atsisiuntimui

  • Mokslo studijos rankraštis.pdf5.5 MB
  • Mokslinio straipsnio rankraštis.pdf404.29 KB