Rezultatai

vipas_logo_transparent_lt.png

Projekte parengta Viešųjų paslaugų vadybos sistema, integruojanti vadybos metodus, įrankius ir įgyvendinimo gaires

Šiame viešųjų paslaugų vadybos sistemos metodiniame vadove pateikiama vienos viešosios paslaugos vadybos sistema, detalizuojanti paslaugos kūrimo, vystymo ir teikimo etapuose taikomus Agile praktikų (Scrum, Kanban), Verslo modelio, Vartotojų patirties valdymo ir Dizainu grįsto mąstymo vadybos metodus su šių metodų praktikomis ir įrankiais.

Šis metodinis vadovas (atviro kodo skaitmeninis išteklius su CC BY licencija) yra skirtas viešojo, nevyriausybinio ir privataus sektorių organizacijoms, administruojančioms arba teikiančioms viešąsias paslaugas.