Projekto tikslas

Projekto tikslas – parengti Viešųjų paslaugų vadybos sistemą, kuri užtikrintų nuolatinį paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimą neapibrėžtoje, kompleksinėje ir dinamiškoje aplinkoje.  

Šis tyrimas yra grįstas kompleksiniu verslo modelio logikos bei trijų dimensijų – vartotojų patirties valdymo, dizainu grindžiamo mąstymo ir Agile praktikų taikymo – integravimu, kuris paslaugų vadyboje sudaro palankias sąlygas sisteminiams viešosios paslaugos teikimo proceso pokyčiams ir įtraukios visuomenės ugdymui, kuriant didesnę viešąją vertę.

Šiame metodiniame vadove siekiama integruoti ir adaptuoti viešųjų paslaugų vadybai tinkamus paslaugų vadybos metodus ir praktikas, išlaikant jų originalumą ir esmę bei atliepiant paskirtį. Paslaugos vadybos sistemoje kiekvienas metodas taikomas laikantis autorių teisių ir naudojimo sąlygų reikalavimų:
• Design Thinking - Hasso Plattner Institute (HPI) School of Design Thinking (https://hpi.de/en/school-of-design-thinking/hpi-d-school.html) autorių teisių ir naudojimo sąlygų.
• Scrum – Schwaber, K. & Sutherland, J. (2020) The Scrum Guide pagal Creative Commons licencijos Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) sąlygas.
• Kanban – Vacanti, D. & Coleman, J. (2020) The Kanban Guide pagal Creative Commons licencijos Attribution ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) sąlygas.