Dizainu grįsto mąstymo požiūris

Dizainu grįstas mąstymas (angl. k. Design thinking)– tai į žmogų orientuotas, bendradarbiavimu, tarpdiscipliniškumu bei iteracijomis grįstas požiūris, kai naudojant prototipų kūrimą yra kuriama teigiama vartotojų patirtis teikiant aukštos kokybės viešąsias paslaugas.  

Dizainu grįsto mąstymo požiūris yra siejamas su į vartotoją orientuotomis inovacijomis, kurias kuriant yra ypač akcentuojama empatija ir metodai, padedantys suderinti vartotojų poreikius su tuo, kas yra įmanoma technologiškai ir ką galima būtų paversti verte vartotojui. Išskiriami tokie pagrindiniai šio požiūrio bruožai:  

  • empatija - kitų žmonių jausmų ir reakcijų suvokimas, įsijautimas, įsivaizduojant save panašiose situacijose (angl. k. “Step into someone`s shoes”);   
  • bendradarbiavimas – tarpfunkcinės komandos (angl. k. Cross-functional teams), vykdančios bendrą veiklą ir ieškančios bendro sprendimo;  
  • vizualizacija – vystomos idėjos apčiuopiamumas ir priimtinumas, užtikrinant, kad įtraukti asmenys atpažintų rezultatą tokį, koks buvo įsivaizduojamas kūrimo metu;
  • eksperimentavimas – išvadų formulavimas esant įvairioms sąlygoms.

Dizainu grįsto mąstymo procesas susideda iš šešių žingsnių, kurie gali būti įgyvendinami vienas po kito arba, esant poreikiui, gali būti kartojami.

Procesas yra įgyvendinamas tarpfunkcinėse komandose, kur komandos nariai vadovaujasi bendru vertybių rinkiniu, skatinančiu inovacijas: kūrybiškumas, abipusis (dvikryptis) mąstymas, komandinis darbas, dėmesys galutiniam vartotojui, smalsumas.