Scrum

Scrum - darbo organizavimo sąranga, padedanti kurti vertę adaptyviais sudėtingų problemų sprendimais.

Scrum darbo organizavimo sistema yra tikslingai nepilna, apibrėžianti tik tas dalis, kurios būtinos Scrum teorijos taikymui, todėl Scrum gido taisyklės nepateikia detalių instrukcijų darbui, bet apibrėžia gaires darbo santykiams ir bendradarbiavimui (plačiau žr. Scrum gidas).