Veiklos planavimas

Veiklos planavimas – tai užduočių ir išteklių, reikalingų veiklai užbaigti, planavimo ir organizavimo procesas.

Veiklos planavimas (angl. k. Activity planning) apima veiklos tikslų nustatymą, skaidymą į smulkesnes užduotis, kiekvienai užduočiai reikalingo laiko ir išteklių įvertinimą ir jų išdėstymą logiška seka.

Rekomenduojama veiklos planavime taikyti veiklos eigos/proceso sudarymo ir išteklių paskirstymo įrankius. Įrankių pasirinkimas priklauso nuo konkrečių komandos poreikių.

Įrankis Aprašas 
Ganto diagrama Grafinis projekto tvarkaraščio vaizdas, kuriame atvaizduojamos kiekvienos užduoties pradžios ir pabaigos datos. Jis dažnai naudojamas vizualizuoti užduočių priklausomybes ir sekti pažangą. 
Darbo suskirstymo struktūra (WBS)Hierarchinis iniciatyvos darbų išskaidymas į mažesnes, lengviau valdomas užduotis. Ji naudojama suskirstyti iniciatyvos eigą į atskiras dalis ir nustatyti išteklius, reikalingus kiekvienai užduočiai atlikti. 
Išteklių paskirstymo matrica Priemonė, naudojama identifikuoti išteklius (pvz., personalą, medžiagas, įrangą), reikalingus kiekvienai užduočiai atlikti. Padeda užtikrinti, kad reikiamu laiku būtų prieinami reikiami ištekliai iniciatyvai užbaigti. 
Projektų/procesų valdymo programinė įranga Įrankis, padedantis planuoti, sekti ir valdyti projektus/procesus. Apima tokias funkcijas kaip užduočių sekimą, išteklių valdymą ir ataskaitų teikimą. 
Veiklos planavimo įrankiai

Įrankių pasirinkimas priklauso nuo konkrečių komandos poreikių. Siekiant efektyvaus veiklos planavimo, tikslinga derinti įvairius įrankius, taip sukuriant unikalius jų derinius. 

Veiklos planavimas yra iteracinis procesas, todėl veiklos planą gali tekti koreguoti veiklos eigoje.