Komandų tipai paslaugos vadybos sistemoje

Veiklos organizavimas viešosios paslaugos vadybos sistemoje yra grįstas dalyvių sąveika - komandos darbu.   

Viešosios paslaugos vadybos sistemoje veikia dalyvių, atliekančių įvairias funkcijas, komandos, kurios vadinamos tarpfunkcinėmis komandomis.  Atsižvelgiant į viešosios paslaugos specifiką ir apimtį, formuojamos unikalios komandos, apjungiančios atitinkamas paslaugos sistemos dalyvių kompetencijas.

Komandų tipai viešosios paslaugos vadybos sistemoje: 
Paslaugos kūrimo komanda: paslaugos vadovas ir paslaugos kūrime dalyvaujantys darbuotojai, fasilitatorius (pagal taikomą komandos darbo organizavimo metodą ir poreikį), paslaugos vartotojų bei suinteresuotųjų šalių atstovai (jeigu taikytina);
- Paslaugos teikimo komanda: paslaugos vadovas, paslaugos teikime dalyvaujantys darbuotojai, fasilitatorius (Kanban instruktorius, jeigu taikytina);
Produkto vystymo komanda: produkto šeimininkas, fasilitatorius (Scrum meistras), produkto vystytojai;
- Produkto eksploatacijos komanda: produkto šeimininkas, produkto vystytojai, dalyvaujantys produkto palaikyme, priežiūroje ir plėtroje, fasilitatorius (Kanban instruktorius, jeigu taikytina);

Komandos darbo metodas taikomas veiklą komandos nariams vykdant pagal atitinkamo metodo specifiką (t. y. veiklą vykdant pagal atitinkamą procesą ir procedūras, laikantis taisyklių ir/arba principų ir pan.). Kiekvienas komandos darbo metodas išsiskiria savo paskirtimi, tikslu ir veikimo būdu.

Komandos darbo modelis sukuria tam tikrą bendradarbiavimo ir bendradarbiavimo aplinką, skatinančią visų dalyvaujančių šalių bendrą atsakomybės jausmą ir atskaitomybę bei padeda užtikrinti, kad užduotys būtų paskirstytos ir atliktos laiku, o ištekliai paskirstomi ir valdomi efektyviai bei visos viešųjų paslaugų valdymo problemos būtų sprendžiamos operatyviai ir efektyviai.

Komandos darbas viešųjų paslaugų valdymo sistemoje grįstas dalyvių gebėjimu dirbti kartu siekiant bendro tikslo, išnaudojant savo unikalias kompetencijas, kad būtų pasiektas geriausias bendras rezultatas. Tai apima efektyvų bendravimą, bendradarbiavimą ir bendrą atsakomybės bei atskaitomybės jausmą.