6. Užbaik

Screenshot 2023-05-15 15.23.18.png

Įvykio tikslas – sustabdyti neaktualios paslaugos teikimą (galutinis įvykis) 

Laukiamas rezultatas –  nutrauktas paslaugos teikimas 

Dalyviai: paslaugos vadovas 

Apibūdinimas: paslaugos atšaukimas /panaikinimas/nutraukimas gali įvykti: 

  • nustačius, kad paslauga yra nebeaktuali ar praranda savo naudingumą (visuomenei/bendruomenei) (pvz., dėl politinių priežasčių nebelieka pritarimo);
  • atliekami plataus masto, esminiai esamos paslaugos sistemos pakeitimai, lemiantys naujos/ų paslaugos/ų atsiradimą.