5. Patobulink ir išmok

Screenshot 2023-05-15 15.21.26.png

Įvykio tikslas – specifikuoti/detalizuoti paslaugos sistemos tobulinimo poreikį (tarpinis įvykis) 

Laukiamas rezultatas – nustatyta paslaugos sistemos tobulinimo kryptis 

Dalyviai: paslaugos vadovas 

Apibūdinimas: poreikis peržiūrėti paslaugos vadybos sistemą gali rastis/kilti bet kuriame paslaugos vadybos etape kai, pavyzdžiui: 

  • įvyksta teisinės bazės / reguliavimo pakeitimai (pvz. naujas teisės aktas ar redakcija esamo teisės akto ir pan.); 
  • kyla incidentas/ai paslaugos teikime; 
  • nustatoma paslaugos vertė nėra tokia, kaip numatyta; 
  • atsiranda poreikis integruoti paslaugą su kitomis paslaugomis (paslaugų derinys) arba tam tikru produktu (ar jo pakeitimais); 
  • atsiranda poreikis kurti naujus paslaugos pritaikymus (pvz. atsiranda naujas vartotojų segmentas dėl pakeistų paslaugos vartotojo kriterijų).

Įvykio rezultatas: paslaugos sistemos tobulinimas vyksta kartojant ciklą, t. y. grįžtama į “Atrask ir pažink” etapą atliekant atitinkamus paslaugos koncepcijos pakeitimus.