Produktas paslaugos sistemoje

Kiekviena išteklių konfigūracija (produktas) turi būti sukurta(s) taip, kad ištekliai (kaip elementai) veiktų kartu, įgalindami teikti paslaugą efektyviai ir ekonomiškai.  

Produkto lygmenyje vyksta produkto/ų (pvz., IT produktas) sukūrimas, panaudojimas ir tobulinimas, skirtas realizuoti paslaugos savybes.  

IT produktas - tai bendra aplikacijų visuma (sistema), kurios pagrindu teikiama paslauga. 

Tai IT infrastruktūra ir sprendiniai (įrankiai ir technologijos), kurie naudojami įvairiems paslaugos sistemos elementams planuoti, organizuoti ir valdyti, pvz., procesų (ir incidentų) valdymo programinė įranga, kokybės vadybos sistemos arba ryšių su vartotojais valdymo sistemos ir kt.