Paslaugos vadybos sistema

Paslaugos vadyba – tai procesas, kurio metu yra sukuriama, įdiegiama, naudojama ir tobulinama paslaugos sistema.  

Viešosios paslaugos vadybos esmė - turėti aiškų ir gerai apibrėžtą paslaugos pasiūlymą, kurti ir įgyvendinti efektyvius paslaugos vertės srautus, nuolat stebėti ir gerinti paslaugos rezultatus (prieinamumą ir kokybę). 

Paslaugos vadybos sistemą sudaro paslaugos vadybos modelis, komandos darbo metodai ir įrankiai.

Screenshot 2023-05-15 15.29.07.png
Viešosios paslaugos vadybos modelis
Screenshot 2023-05-16 17.15.59.png

Į paslaugos sistemą gali būti įtrauktas produktas/ai, kaip paslaugos dalis, todėl paslaugos vadybos sistemoje išskiriami du – paslaugos ir produkto – lygmenys:

paslaugos lygmuo apima paslaugos procesų ir sistemų, reikalingų paslaugai teikti, projektavimą ir organizavimą, taip pat įvairių susijusių elementų valdymą ir koordinavimą.  

produkto lygmuo apima išteklių konfigūraciją ir įveiklinimą, kaip visumą organizacinių prielaidų ir priemonių (pvz., teisinė sistema, taisyklės, standartinės vadybos praktikos, IT sprendiniai ir pan.), kurios leidžia sukurti ir įgyvendinti paslaugą.    

Paslaugų vadybos sistema siekiama
- užtikrinti, kad organizacijos paslaugos būtų teikiamos nuosekliai ir veiksmingai, o visi iššūkiai ar problemos būtų greitai ir efektyviai išspręstos;
- pagerinti organizacijos veiklą, valdyti riziką ir didinti suinteresuotųjų šalpalaikymą ir įsitraukimą;
- padėti paslaugos vartotojams su(si)kurti paslaugos vertę, užtikrinant paslaugos prieinamumą ir kokybę.