1. Pasirenk ir pradėk

Screenshot 2023-05-15 15.12.23.png

Įvykio tikslas – inicijuoti paslaugos vadybos sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą (pradžios įvykis) 

Laukiamas rezultatas – suformuota paslaugos vadybos organizacinė sistema  

Dalyviai: paslaugos kūrimo komanda 

Komandos darbo metodas: veiklos planavimas ir pradinis susitikimas  

Apibūdinimas: paslaugos tobulinimo ar paslaugos kūrimo poreikis yra nustatomas ir apibrėžiamas paslaugos vadovo, todėl “Pasirenk ir pradėk” etapas pradedamas paslaugos vadovui inicijuojant paslaugos sistemos sukūrimą/perkūrimą, sutelkiant paslaugos kūrimo komandą ir pabaigiamas paslaugos kūrimo komandos pradiniu susitikimu, kuriame dalyvaujant suinteresuotoms šalims, specifikuojamas paslaugos sistemos sukūrimo ar perkūrimo poreikis, susitariama dėl komandos darbo aplinkos/ų ir įrankių bei pradedamas formuoti paslaugos sistemos rizikų registras.

Įvykio pabaiga: sprendimas inicijuoti paslaugos sistemos sukūrimą arba tobulinimą (etapas "Atrask ir pažink") yra priimamas, kai yra: 

- aiški inciatyvos paskirtis (kodėl?
- apibrėžtas iniciatyvos tikslas ir rezultatas (ką pasieksime?)
- suformuota iniciatyvos įgyvendinimo tarpfunkcinė komanda (kas dalyvaus?
- pasirinktas komandos darbo organizavimo metodas (kaip dalyvaus?) ir komandos bendradarbiavimo priemonės (kaip vyks komandos darbas?)