4. Veik ir padaryk

Screenshot 2023-05-15 15.19.28.png

Etapo paskirtis – paslaugos sistemos veikimas  

Laukiamas rezultataspaslaugos vertė, sukurta paslaugos sistemoje 

Dalyviai: paslaugos teikimo komanda ir paslaugos vartotojai 

Komandos darbo metodas: Kanban 

Apibūdinimas: Paslaugos vadyba šiame etape apima paslaugos operatyvinį planavimą (įtraukiant paklausos planavimą, paslaugos kaštų apskaičiavimą ir kontrolę ir pan.) ir įgyvendinimą bei incidentų vadybą. Be šių operatyvinio pobūdžio klausimų taip pat yra rūpinamasi paslaugos tęstinumo užtikrinimo ir organizacijos pajėgumų vystymu. Pastarieji du aspektai veda į nuolatinį paslaugos tobulinimą.  

Etapo pabaiga: sprendimas yra susijęs su kritiniu paslaugos sistemos įvertinimu ir poreikio paslaugos sistemos pertvarkymui nustatymu. Sprendimo kriterijai: 

- jeigu paslaugos sistemos rezultatai atitinka planuotus (iš anksto nustatytus) parametrus, paslaugos sistema funkcionuoja kaip numatyta, poreikio paslaugos sistemos pertvarkymui nėra, paslaugos teikimas tęsiamas, kaip numatyta “Veik ir padaryk” etape;
- jeigu paslaugos sistemos rezultatai neatitinka planuotų (iš anksto nustatytų) parametrų, fiksuojamas paslaugos sistemos pertvarkymo  poreikis, inicijuojamas paslaugos tobulinimas, pereinama į įvykį “Patobulink ir išmok”; 
- jeigu paslaugos sistemos rezultatai tampa neaktualūs arba reikalinga esminė paslaugos sistemos  pertvarka, inicijuojamas paslaugos nutraukimas, pereinat į įvykį “Užbaik”.