2. Atrask ir pažink

Screenshot 2023-05-15 21.03.21.png

Etapo paskirtis – apibrėžti (ir "auginti”/patobulinti, kai to reikia) produkto poreikių sąrašą ir nustatyti produkto vystymo eigą.

Laukiamas rezultatas – sudarytas produkto poreikių sąrašas ir produkto Leidinių žemėlapis. 

Dalyviai: Produkto vystymo komanda 

Komandos darbo metodas: Scrum 

Apibūdinimas: “Atrask ir pažink” etape, atliekamas produkto vystymo planavimas, kai, remiantis produkto vizija, sudaroma produkto poreikių sąrašas ir, juos prioretizuojant, sudaromas produkto Leidinių žemėlapis.

Etapo pabaiga: sprendimas pereiti į “Sukurk ir plėtok“ etapą priimamas, kai yra numatyta produkto vystymo eiga (kas?) ir paruoštas produkto Leidinių žemėlapis (kaip?)