4. Veik ir padaryk

Screenshot 2023-05-15 21.05.34.png

Etapo paskirtis – produkto veikimas 

Laukiamas rezultatas – produkto vertės sukūrimas paslaugos sistemoje 

Dalyviai: produkto eksploatacijos komanda 

Komandos darbo metodas: Kanban 

Apibūdinimas: Produkto naudojimas vyksta pagal paslaugos vertės kūrimo ir palaikymo srautuose numatytą produkto poreikių įgyvendinimo logiką ir seką, todėl, vadovaujantis paslaugos vertės srauto diagrama, produkto lygmenyje yra formuojami produkto darbai, kurie gali iš esmės skirtis nuo paslaugos darbų.

Viešosios paslaugos ir veikiančio produkto sąveika – tai paslaugos ir veikiančio produkto ryšys, kai paslaugos darbuotojai ir/arba vartotojai panaudoja produktą paslaugos procese su(si)kurdami naudotojo patirtį. Ši sąveika apima produkto integraciją į paslaugos sistemą arba infrastruktūrą (vartotojų patirties valdymą, procesų supaprastinimą ir automatizavimą, duomenų integravimą ir analizės panaudojimą).  

Viešosios paslaugos ir veikiančio produkto sąveikos vadyba – tai duomenų ir informacijos tarp paslaugos ir produkto mainų procesas, siekiant užtikrinti, kad produktas veiktų taip, kaip tikėtasi. Tai apima keitimąsi informacija apie produkto veikimą ir funkcionalumą paslaugos procese tarp paslaugos teikimo ir produkto eksploatacijos komandų Operacijų peržiūros, Rizikų peržūros ir Strategijos peržiūros susitikimų metu.  

Suformuoti produkto darbai turi savo įgyvendinimo stadijas, kurių būklei vizualizuoti naudojama Kanban lenta.  

Darbų srauto valdymui vykdomi reguliarūs komandos Kanban kadencijos susitikimai, kurių metu aptariamas ir peržiūrimas darbo eigos įgyvendinimas, t. y. atliekama Kanban lentos apžvalga, darbo eigos analizė bei aptariamos kliūtys. Šių susitikimų tikslas – užtikrinti, kad komanda dirbtų kartu efektyviai ir našiai.    

Etapo rezultatas: sąveikumas tarp produkto ir paslaugos Veik ir padaryk” etapų.